Välkommen till

KIOSKEN!

Kiosken på Ringön är ett konstnärligt experiment i offentlig miljö, med samhällsnyttiga funktioner för lokalbefolkning, en testbädd för hur vi kan använda våra gemensamma utrymmen, och varför kapitaliseringen av det offentliga rummet har blivit våran norm.

Kiosken tar upp frågor om funktionell konst, användare och betraktare, samt hur du kan gå till väga för att kunna livnära dig som konstnär.

 

Wiki säger:

Kiosk; A small shop.

"In the Western hemisphere and in English-speaking countries, a kiosk is also a booth with an open window on one side. Some vendors operate from kiosks, selling small, inexpensive consumables such as newspapers, magazines, lighters, street maps, cigarettes, and confections.
An information kiosk (or information booth) dispenses free information in the form of maps, pamphlets, and other literature, and/or advice offered by an attendant.”
#kioskenkioskenkiosken

KIOSKEN KIOSKEN KIOSKEN, orden på allas läppar!

Kiosken har blivit byggd, målad och ommålad, talad om och omtalad! 
Nu äntligen kan vi bjuda in lokala och internationella aktörer och vänner, KIOSKEN ÄR ÖPPEN!

Kom förbi och se hur vi har det!

Vi vill arbeta med lokala nyutexaminerade och etablerade konstnärer och agera som vägledning mellan konstskolorna och dom kulturutövare som finns i Göteborg.

Konst ska vara för alla, och därför skapar vi den här Kiosken med hjälp utav så många samarbetspartner som möjligt, och genom att fråga de på Ringön vad det saknar vill vi ge dom just det, det dom saknar och sedan arbeta med ett kulturellt program, baserat på den lokala informationen.

Kiosken har flera funktioner, vi ser den som en skulptur i det offentliga, men den kommer även hålla andra funktioner. En mötesplats för Ringön, en utställningslokal för konstnärer, en lokal för event & workshops, en gästateljé, men framför allt kanske ett samarbetsprojekt mellan de olika organisationerna och företagen som redan finns på Ringön. 

Vilka är vi?

Andreas & Sixten

Det är vi som gör Kiosken, tillsammans med Saltet, Järnhallen, Lundby stadsdel, och Cramo har vi fått igång det här verket.  Vi har många fler aktörer är på väg. Det gör oss glada!

Nu kör vi! 

Tack för besöket, nu ska vi bygga en Kiosk

 ...en lokal mötesplats, där du kan köpa kaffe, och ta del av konst.

#berlin