Research resa

Berlin

Under våren 2018 åkte vi på till Berlin för att intervjua kioskarbetare, vi tar vårat uppdrag på största allvar och nu återstår att se hur vida vi kan översätta det bästa från den tyska kioskkulturen, på Ringön, Göteborgs egna Berlin. 

Så här tänker vi om

KIOSKEN

Kiosken på Ringön är ett konstnärligt experiment i offentlig miljö, med samhällsnyttiga funktioner för lokalbefolkning, en testbädd för hur vi kan använda våra gemensamma utrymmen, och varför kapitaliseringen av det offentliga rummet har blivit våran norm.  

 

Kiosken tar upp frågor om funktionell konst, användare och betraktare, samt hur du kan gå till väga för att kunna livnära dig som konstnär.

Vi vill arbeta med lokala nyutexaminerade och etablerade konstnärer och agera som vägledning mellan konstskolorna och dom kulturutövare som finns i Göteborg.

Konst ska vara för alla, och därför skapar vi den här Kiosken med hjälp utav så många samarbetspartner som möjligt, och genom att fråga de på Ringön vad det saknar vill vi ge dom just det, det dom saknar och sedan arbeta med ett kulturellt program, baserat på den informationen vid fått från platsen.

  

Kiosken har flera funktioner, vi ser den som en skulptur i det offentliga, men den kommer även hålla andra funktioner. En mötesplats för Ringön, en utställningslokal för konstnärer, en lokal för event & workshops, en gäst ateljé, men framför allt kanske ett samarbetsprojekt mellan de olika organisationerna och företagen som redan finns på Ringön. Vill vi med hjälp av användarna utav Ringön skapa en konversation mellan de olika aktörer, etablerade och nya, om vilken funktion Ringön kommer ha framöver och agera som en tolk mellan Lundby stadsdel och aktörer på Ringön. Kiosken är en lokal mötesplats, där du kan köpa kaffe, och ta del av konst.